052-6477518

איש התוכן בחידון התנ"ך העולמי

 בכל שנה  מגיעים לחידון התנ"ך העולמי  ילדים אחרים 
 בכל שלוש שנים  מתחלף חומר הבחינה .
 והתנ"ך לא משתנה. אותם 24 ספרים  .
 
 
חיבור השאלות הוא  מלאכה לא פשוטה .זו עבודה קשה .
 צריך לדאוג בכל שנה מחדש ש:
השאלות יהיו מאתגרות
השאלות יהיו  בדרגת קושי מדורגת
צריך להפנים את השונות ברמת  התלמידים המגיעים מחו"ל .ולחבר שאלות המביאות בחשבון קשיי שפה של מתמודדים.

יש לחבר  שאלות עם מסר חינוכי  שאלפי הצופים בחידון יפיקו מהצפייה בחידון תועלת חינוכית.
שאלות שיעבירו מסר של ערכים ומידות . שאלות שמתבססות  לא על רק על שינון  אלא גם על הבנה .

כיון שבכל שנה הנושא המרכז של החידון - משתנה . אתה חייב לגשת אל הפסוקים בכל פעם מחדש , ממקום אחר, מתובנות שונות.
כדי להתחחדש בכל שנה ,קראתי את כל פרקי התנ"ך עם עשרות פרשנים .פרשנים מסורתיים וחוקרי תנ"ך .

מקריאת המחקרים והפירושים  הרבים למדתי  רבות על התובנות ,הפירושים וההדגשים  החינוכיים והמוסריים  שעלו מפרקי התנ"ך. 
את ההדגשים האלו  הבלטתי בשאלות החידון בעיקר, בשאלות העוסקות בספרי נביאים אחרונים, תרי עשר וספרי החכמה . 
 
 איך מביאים את מכלול היידע הזה לחידון ?
 עוטפים את השאלות  -  בעטיפה חדשה בכל פעם באמצעות :
 סרטונים קצרים - שנותנים לתנ"ך  משמעות אקטואלית עכשווית .
שאלות באמצעות מחשבים – שאלות שמשלבות ידע  ומהירות תגובה


הגשת שאלות החידון באמצים ויזואליים  נעשית על ידי  שאול דוד ושעיה פרוסטנברג.  שני אנשים  איכותיים שהחידון העולמי התברך בהם . המפיק - שאול דוד  והבמאי ועורך הסרטונים- שעיה פרוסטנברג.


באשר לתוכן החינוכי של החידונים . ברוך ה'- אין פרץ ואין יוצאת .
עם הרבה סייעתא דשמיא  חיברתי  במתכונת הזו  עשרות אלפי שאלות  שחיברו  את המתמודדים וקהל הצופים אל  התנ"ך והעשירו את עולמם הרוחני בערכים ומידות טובות .

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus