052-6477518

מי אמר למי? על מי נאמר? מי אמר?

https://katzr.net/3c993f
 
 
 

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus