052-6477518

אישים ומוצגים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה אישים ושלשה מוצגים
1. מצא את המוצג היחיד (מקרב השלושה) הקשור  לשני האישים (מקרב השלושה)
2. ציין את ההקשר בו נזכר המוצג אצל כל אחד משני האישים.

בהצלחה

במשחק המצורף: שלושה אישים - יהושע, שמשון, ציפורה. שלושה מוצגים - לפיד, צור, נעליים

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus