052-6477518

אישים ורמזים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה רמזים הרומזים לאישיות מיקראית אחת
1. מי האישיות המיקראית הקשורה לשלושת הרמזים?
2. ציין את ההקשר בו נזכר כל רמז.
 
בהצלחה!

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus