052-6477518

חידונים פומביים

בשלב הראשון בחידוני התנ"ך הפומביים יישאל כל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

השאלות עוסקות בזיהוי מקור קטעי פסוקים ועניינם.

בדרך כלל השאלות מוגשות למתמודדים מס' דקות קודם הקראת השאלה על ידי המנחה כדי שיוכל להתרכז ולהיערך למתן התשובה.
על הנבחן להשיב בפירוט על שני חלקי השאלה. ולספר לשופטים ולקהל הצופים את פרטי האירוע המיקראי אותו נתבקש לחשוף.

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus