052-6477518

חיי היום יום בתנ"ך

בתוכנית מוצגת בפני קהל הצופים כוורת ובה 12 נושאים לבחירה.
כל מתמודד בוחר לו נושא להישאל עליו. בכל נושא נשאלות 4  שאלות ב- 60 שניות. התשובות המתקבלות בכל נושא נותנות סקירה תמציתית על מקומו של הנושא בחיי היום יום בתנ"ך.

לצד התחרות והשעשוע מקבלים ערך מוסף חינוכי:  הכרת חיי היום- יום בתנ"ך. במהלך  התוכנית  ניתן להתרשם עד כמה התנ"ך הוא אקטואלי גם לימינו המודרניים.
 
במשחק המצורף
יש ללחוץ על הריבוע האדום.

יש ללחוץ  על אחד המספרים והנושא נחשף.

תשובה נכונה על השאלה מזכה ב- 6 נקודות - הסימון במחשב: חץ למעלה.תשובה לא נכונה: חץ למטה.

הנבחן יכול לקחת רמז - בלחיצה על כפתור הרמז - במקרה זה תשובה נכונה תזכה ב-3 נקודות .

חזרה למסך הראשי לחיצה על  end
 

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus