052-6477518

חי- מוצג- אתר- אישיות

לכל נבחן יוצגו ארבע שאלות .כל שאלה עוסקת בנושא אחר:  חי, מוצג, אתר, אישיות
על הנבחן לענות על כל אחת מארבע השאלות במסגרת זמן קצוב.
 
במשחק  המצורף :
אם השבת נכון על השאלה הקשורה בחי - לחץ על הספרה 1
אם השבת נכון על השאלה הקשורה במוצג - לחץ על הספרה 2
אם השבת נכון על השאלה הקשורה באתר - לחץ על הספרה 3
אם השבת נכון על השאלה הקשורה באישיות - לחץ על הספרה 4

הערה: אין במשחק הזה אפשרות לבדוק אם התשובה נכונה

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus