052-6477518

מכנה משותף לאיורים מקראיים

לכל נבחן  יוצגו שמונה איורים.ארבעה מהם קשורים למכנה משותף אחד. 
על הנבחן לבחור את ארבעת האיורים מקרב השמונה,הקשורים למכנה המשותף שהוצג בפניו.
 
במשחק המצורף :
המכנה המשותף הוא המספר 12 .רק ארבעה איורים רומזים על ארועים מקראיים שקשורים במספר 12 
 ניתן לראות את שמונת המוצגים בלחיצה על : החץ שממול לתמונה
ניתן לבחור את הארבעה באמצעות לחיצה על : ה"וי" שבתוך העיגול. בתחתית המסך 
 התשובה הנכונה מתקבלת  כאשר לוחצים על הספרה -2

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus