052-6477518

סרטים על ארועים מקראיים

סרטים 
ילדים כמבוגרים מגיבים באהדה לשינוי בשגרה. סרט קצר וקולע בתנ"ך הוא שובר שיגרה. הסרט מרכז את מלוא תשומת הלב לאירוע המקראי.
במהלך הפעילות יוצגו סרטים קצרים הקשורים לאירועים מקראיים. בתום הסרט יישאלו שאלות ממוקדות בנושא.

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus