052-6477518

שאלות נושא

לכל מתמודד יוצגו ארבע שאלות אמריקאיות.
 תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב- 6 נקודות.
 
 בכל שאלה ניתן לקבל רמז על ידי לחיצה של  כפתור : 50:50
תשובה נכונה לאחר קבלת רמז תזכה ב-3 נקודות בלבד.
 
במשחק המצורף:
 יש ללחוץ על תיקיית מיליונר.
יש ללחוץ על השורה בה מופיע ריבוע אדום- ואז מתקבל מסך המשחק.
יש לבחור באמצעות העכבר את האות שליד התשובה הנכונה.

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus