052-6477518

תמונות מספרות

לכל מתמודד יוצגו מס' תמונות באמצעות מצגת. התמונות רומזות לאירועים מקראיים מרכזיים.
המתמודד יזהה את האירוע. ויישאל בעקבותיו מס' שאלות הקשורות בפרטי האירוע המרומז בתמונה.

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus