052-6477518

אוצר לשון הקודש של יהודי תימן

בסימן: אוצר לשון הקודש של יהודי תימן

"הלא שמעתי על ארץ התימן שלשונם צחה / מכלל המקרא לקוחה / ומצאה ידם בלשון קודש כביר / אשר אמרו ללשוננו נגביר" (ר' זכריה אלצ'אהרי, מסופרי תימן במאה הט"ז)
 
הלשון העברית שבפי בני תימן הייתה עשירה במאמרי חכמים, בפסוקים, בפתגמים ובברכות השזורים בשיחתם  ובאיגרותיהם. הם סיגלוה מכח הגייתם ובקיאותם במקרא ושקידתם על המדרש והאגדה. הם הכירו כי כוחם והשפעתם של פסוק ומאמר חז"ל גדול מדיבור פשוט.
 
חן התנ"ך מבקשת לחזק ולשמר את הקשר המיוחד בין יהודי תימן ללשון המקרא באמצעות חידון תנ"ך ייחודי הנערך בסימן: אוצר לשון הקודש של יהודי תימן.
 

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus