052-6477518

חידונים בנושאי זהות יהודית ציונית

בשנים האחרונות ערכתי חידונים פומביים בנושאים של: היסטוריה יהודית, זהות יהודית ציונית, מושגים ביהדות וחידון בנושא הגבורה היהודית לדורותיה.

לכל אחד מהחידונים הנ"ל קדמה עריכת מיקראה מיוחדת שאיגדה את הנושאים שעליהם נבחנו  התלמידים. כך קירבנו מאות נערים, דתיים ולא דתיים, לנושאים חשובים של היסטוריה יהודית, ציונות ומושגים ביהדות.

המדובר על עריכת:

חידון עולמי לילדים שנערך בשנת ה-60 למדינת ישראל, על ידי תנועת הילדים "מבראשית ".

חידון ארצי למושגים ביהדות לתלמידים עולים  אתיופים על ידי אגף לקליטת עליה במשרד 
החינוך .

עריכת חידון הגבורה היהודית לתלמידי בתי הספר במעלה אדומים, בשיתוף המתנ"ס והמחלקה לתרבות תורנית במעלה אדומים. 
חידון עולמי לזהות יהודית ציונית שנערך לבני נוער מכל העולם בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן .
עריכת חידון "פיצוחים" על הנהגות  מועילות במסכת אבות. החידון נערך לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים באריאל. החידון נערך על ידי המועצה הדתית באריאל.
 

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus