052-6477518

סיור תנ"ך במטה יהודה

במסגרת חידון התנ"ך במטה יהודה ביקרו מאות תלמידים בכל שנה באתרים מקראיים  בארץ מטה יהודה .
בין צרעה ובין אשתאול בעקבות שמשון
בתל שוכו ותל עזקה בעקבות דוד המלך
בתל בית שמש בעקבות נדודי ארון  ה'
סיירנו בסטף והתוודענו לחיים בימי קדם  -על חקלאות וקיימות
לחפור את התנ"ך- סיור בחירבת קיאפה -העיר החדשה של דוד שהתגלתה לאחרונה בחפירות ארכיאולוגיות .
סיור בעמק האלה - סיפור הקרב בין דוד וגוליית .

 

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus