052-6477518

דוגמאות לסגנון השאלות בחידוני התנ"ך

אנשים אוהבים חידות, מחפשים אתגרים ונהנים מהתמודדויות. העיסוק בחידות מן התנ"ך הוא הזדמנות פז לחיות את התנ"ך מחדש.
 
אנחנו מציעים בפניכם מתכונת ייחודית לפעילות קהילתית חברתית סביב התנ"ך. הפעילות מוצגת באמצעות משחקי מחשב מתקדמים המשלבים ידע  ועניין. 
 
הפעילות מיועדת לכל הגילאים ומותאמת לרמות שונות של ידע.
 
מצורפות דוגמאות לפעילות חן התנ"ך.


תמונות מספרות

לכל מתמודד יוצגו מס' תמונות באמצעות מצגת. התמונות רומזות לאירועים מקראיים מרכזיים.

סרטים על ארועים מקראיים

ילדים כמבוגרים מגיבים באהדה לשינוי בשגרה. סרט קצר וקולע בתנ"ך הוא שובר שיגרה. הסרט מרכז את מלוא תשומת הלב לאירוע

מי רוצה להיות מיליונר

לכל מתמודד יוצגו 15 שאלות אמריקאיות .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה אותו בסכום כספי מדורג .

מכנה משותף לאיורים מקראיים

לכל נבחן יוצגו שמונה איורים.ארבעה מהם קשורים למכנה משותף אחד. על הנבחן לבחור את ארבעת האיורים מקרב השמונה,הקשורים למכ

שאלות אמריקאיות - מי רוצה להיות מיל

לכל מתמודד יוצגו ארבע שאלות אמריקאיות. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב- 6 נקודות.

פיצוחי תנ"ך

למתמודדים תוצג מצגת ובה שאלות מהירות וקצרות. האות הראשונה של התשובה ניתנת למתמודדים עם מס' האותיות של התשובה הנכ

שאלות נושא

לכל מתמודד יוצגו ארבע שאלות אמריקאיות. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב- 6 נקודות.

כוורת מחשבים

לכל מתמודד יוצגו 4 שאלות בזמן קצוב של 60 שניות . לחשיפת השאלה -יש ללחוץ על העיגול הכתום שבצד ימין

חיי היום יום בתנ"ך

בתוכנית מוצגת בפני קהל הצופים כוורת ובה 12 נושאים לבחירה.
כל מתמודד בוחר לו נושא להישאל

חי- מוצג- אתר- אישיות

לכל נבחן יוצגו ארבע שאלות .כל שאלה עוסקת בנושא אחר: חי, מוצג, אתר, אישיות

אישים ומוצגים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה אישים ושלשה מוצגים 1. מצא את המוצג היחיד (מקרב השלושה) הקשור לשני האישים (מקרב השלושה) 2. צי

אישים ורמזים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה רמזים הרומזים לאישיות מיקראית אחת...

חידונים פומביים

בשלב הראשון בחידוני התנ"ך הפומביים יישאל כל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus