052-6477518

דוגמאות לסגנון השאלות בחידוני התנ"ך

אנשים אוהבים חידות, מחפשים אתגרים ונהנים מהתמודדויות. העיסוק בחידות מן התנ"ך הוא הזדמנות פז לחיות את התנ"ך מחדש.
 
אנחנו מציעים בפניכם מתכונת ייחודית לפעילות קהילתית חברתית סביב התנ"ך. הפעילות מוצגת באמצעות משחקי מחשב מתקדמים המשלבים ידע  ועניין. 
 
הפעילות מיועדת לכל הגילאים ומותאמת לרמות שונות של ידע.
 
מצורפות דוגמאות לפעילות חן התנ"ך.


מי רוצה להיות מיליונר

לכל מתמודד יוצגו 15 שאלות אמריקאיות .תשובה נכונה על כל שאלה תזכה אותו בסכום כספי מדורג .

מכנה משותף לאיורים מקראיים

לכל נבחן יוצגו שמונה איורים.ארבעה מהם קשורים למכנה משותף אחד. על הנבחן לבחור את ארבעת האיורים מקרב השמונה,הקשורים למכ

מי רוצה להיות מיליונר

לכל מתמודד יוצגו 2-4 שאלות אמריקאיות. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב- 6 נקודות.

שאלות נושא

לכל מתמודד יוצגו ארבע שאלות אמריקאיות. תשובה נכונה על כל שאלה תזכה ב- 6 נקודות.

כוורת מחשבים

לכל מתמודד יוצגו 4 שאלות בזמן קצוב של 60 שניות . לחשיפת השאלה -יש ללחוץ על העיגול הכתום שבצד ימין

חיי היום יום בתנ"ך

בתוכנית מוצגת בפני קהל הצופים כוורת ובה 12 נושאים לבחירה.
כל מתמודד בוחר לו נושא להישאל

אישים ומוצגים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה אישים ושלשה מוצגים 1. מצא את המוצג היחיד (מקרב השלושה) הקשור לשני האישים (מקרב השלושה) 2. צי

אישים ורמזים

לנבחן תוצג רשימה של שלשה רמזים הרומזים לאישיות מיקראית אחת...

חידונים פומביים

בשלב הראשון בחידוני התנ"ך הפומביים יישאל כל מתמודד שאלה אחת בת שני חלקים.

סרטים על ארועים מקראיים

ילדים כמבוגרים מגיבים באהדה לשינוי בשגרה. סרט קצר וקולע בתנ"ך הוא שובר שיגרה. הסרט מרכז את מלוא תשומת הלב לאירוע

פיצוחי תנ"ך

למתמודדים תוצג מצגת ובה שאלות מהירות וקצרות. האות הראשונה של התשובה ניתנת למתמודדים עם מס' האותיות של התשובה הנכ

תמונות מספרות

לכל מתמודד יוצגו מס' תמונות באמצעות מצגת. התמונות רומזות לאירועים מקראיים מרכזיים.

© כל הזכויות שמורות לחן התנ"ך עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus